Strona główna
 · Strona główna · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest czwartek, 18 lipca 2019
 · Szpital Powiatowy
 · Organizacja
 · Prawo lokalne
 · Informacje
 · Serwis
Rejestr zmian

To jest tekst archiwalny z 2013-11-22 12:14:54

Dyrektor Szpitala Powiatowego im.prof.Romana Drewsa w Chodzieży
działając na podstawie Rozporządzenia MZiOS z 1998 roku w sprawie umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:
( Dz.U.Nr 93 poz.592 z późn.zm )

ogłasza  konkurs ofert  na:

          -Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć
          -Badania bakteriologiczne


Oferty powinny zawierać informacje zgodne z § 8 pkt.2  rozporządzenia wskazanego we wstępie.
Umowa na dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć zawarta będzie na okres: 
od 03.04.2006 do 31.12.2008
Umowa na badania bakteriologiczne zawarta będzie na okres:
od 03.04.2006 do 15.08.2008 r.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń 03.04 .2006
Wszystkie materiały dotyczące konkursu, projekt umowy i formularze ofertowe są dostępne w sekretariacie Szpitala.

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala
w Chodzieży do dnia  30.03 2006 roku do godziny 9.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  30.03. 2006 roku o godz. 12.00
w Sali konferencyjnej Szpitala
Termin związania ofertą – do 31.03.200

Dyrektor zastrzega sobie  możliwość odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Oferenci mają prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.


Dyrektor
Krzysztof SzplitAdministrator: Krzysztof Kostka, , tel.: 67 282 67 29, fax.:
© eBIP.info kontakt z obsługą techniczną