Strona g³ówna
 · Strona g³ówna · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dzi¶ jest wtorek, 21 stycznia 2020
 · Szpital Powiatowy
 · Organizacja
 · Prawo lokalne
 · Informacje
 · Serwis
MajÄ…tek

Wartość majątku Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży określają:

fundusz założycielski
stanowiący wartość przekazaną z budżetu państwa dotacji na inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacji z budżetu gmin na cele rozwojowe zakładu,swiss replica watches dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe;

fundusz zakładu stanowiący wartość majątku szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego zwiększający się o zyski bilansowe, amortyzację majątku trwałego, dotacje budżetowe, kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku oraz zmniejszający się o straty bilansowe, umorzenie majątku trwałego, kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.

Szpital Powiatowy użytkuje nieruchomości i grunty przekazane na własność.
Data powstania: 2006-02-03
Data dodania: 2006-02-03
Artyku³ czytano 4422 razy
Doda³: Jacek Zwierzykowski
Zmiany w dziale
Opis zmian Data zdarzenia Zmieni³
Modyfikacja strony "" 2017-04-25 Dariusz Dymek

Administrator: Krzysztof Kostka, , tel.: 67 282 67 29, fax.:
© eBIP.info kontakt z obs³ug¹ techniczn¹