Strona główna
 · Strona główna · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest poniedziałek, 24 czerwca 2019
 · Szpital Powiatowy
 · Organizacja
 · Prawo lokalne
 · Informacje
 · Serwis
Przedmiot działalności

Do zadań szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

 1. badaniem i poradą lekarską,
 2. leczeniem,
 3. badaniem i terapią psychologiczną,
 4. rehabilitacją leczniczą,
 5. opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem, oraz nad noworodkiem,
 6. badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną,
 7. pielęgnacją chorych,
 8. pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
 9. opieką paliatywno-hospicyjną,
 10. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 11. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,Data powstania: 2006-02-03
Data dodania: 2006-02-03
Artykuł czytano 4275 razy
Dodał: Jacek Zwierzykowski
Administrator: Krzysztof Kostka, , tel.: 67 28 26 739, fax.:
© eBIP.info kontakt z obsługą techniczną